Vefatının Ardından Söylenenler

Nihal Atsız Beg hem ilim hayatımızın,edebiyat ve tarih sahasında değerli bir uzmanı, hem de kuvvetli milli romanları ile çok değerli eserler vermiş bir ülkücü idi. O’nun bütün hayatının manası Türk milliyetçiliği yolunda bütün Türklük alemine hizmet etmekti. Bu milli görevini hakkıyla hiçbir karşılık beklemeksizin şerefle yerine getirmiş ve Türk milletinin gerçek tarihi içinde de layık olduğu yeri almıştır.

Prof. Dr. Hikmet TANYU

***

Nihal Atsız büyük bir Türk milliyetçisi olarak, Türk tarihi sahalarında değerli eserler vermiştir.Türk milliyetçiliğine büyük hizmetler ifa etmiş olan Atsız Bey’in ölümü bizleri derin üzüntülere boğmuştur. Atsız’ın ölümüyle Türk milleti bir değerini kaybetmiş olmaktadır.Bütün Türk milletinin ve Atsız’ın yakınlarının başı sağolsun.

Prof. Dr. Faruk K.TİMURTAŞ

***

Atsız’ın Türk milliyetçiliğinin yarim asırdır hiçbir kuvvetin burcundan indiremediği bayraklarından biri idi.O bayrağı,ölüm de burcundan indiremeyecek,bundan sonra o bayrak yeni yetişen nesillere daha büyük ışıklar tutmaya devam edecektir.Atsız milletimizin yetiştirdiği en hudut tanımaz idealist bir mütefekkirdir.”Türk bir vazife için yaratılmıştır, o vazife kainat Türkleştiği zaman biter” diyen Atsız Türk çocuklarına vatana hizmet için en imkansıza kadar açılan bir kayıtsızlık ve sinirsizlik çizmek istemiştir.Türk milleti sıradan bir ferdini değil,asırlarda bir gelen bir büyük evladını kaybetmiştir.Milletimizin başı sağolsun.

Prof. Dr. Muharrem ERGİN

***

Türk milliyetçiliğinin fikir ve ahlak cephelerinde derin bir boşluk bırakarak fani hayata veda eden Nihal Atsız,ülkücü gençliğin kalbinde ebediyen yaşayacaktır.O, millet davasında sağlam düşünce ve çelik iradenin timsaliydi.Doğru bildiğini hayatı boyunca söyledi, yazdı,yaydı ve milliyetçi gençliğin gönlünde sarsılmaz bir taht kurdu.Milliyetçiliği kadrolayan Ziya Gökalp’ten sonra bu düşünceyi gençliğin ruhuna sindirmek için bütün ömrünü vakfeden fikir ve ahlak kahramanı büyük Nihal Atsız’ı derin saygıyla selamlıyorum.

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU

***

Nihal Atsız, Fuat köprülü ve Zeki Velidi Togan’dan edebiyat ve tarih şuuru kazanmış Türkçü ve milliyetçi bir yazardır.Tek parti devrinin reva gördüğü zulümlere boyun eğmeden Türkçülük ve Milliyetçilik şuurunu yeni nesillere aşılamış karakter örneği bir tarih ve edebiyat adamıdır. Ölümü, Türkiye ve Türk dünyası için büyük bir kayıptır.

Prof. Dr. Şükrü ELÇİN

***

Nihal Beg’in ölüm haberini duyduğumda inanamadım ve hala inanmak istemiyorum. Atsız,Türk milliyetçiliğine hizmet etmiş,milli duyguların gençlik arasında yayılmasında gayret göstermiş milliyetçi Türkçü bir fikir adamımız ve yazarımız idi. Nihal Atsız’ın erken denilebilecek bir yaşta vefatı bütün milliyetçileri yasa boğmuştur.Türk milliyetçilerine başsağlığı diler, sabırlar temenni ederim.

Alparslan TÜRKEŞ

***

Üzüntümüz çok büyüktür.Büyük bir Türkçüyü kaybetmiş bulunuyoruz.Müteessirim. Başımız Sağolsun.

Prof.Dr. Amiran KURTKAN

***

Bir sene içinde üç büyük kayıp arka arkaya geldi.Nejdet Sançar,Nurettin Topçu, Nihal Atsız. Bu zincirin basina 1960’larin büyük kaybı Peyami Safa’yı da katarsak Türk fikir hayatında meydana gelen boşluklar insanı dehşete düşürür.Halbuki kaht-i rical var memlekette…Hem şerefli hem de kibirli kimseye onurlu dendigi böylece seref ve haysiyet ile kibir ve kendini beğenmişliğin bir tutulduğu millet tabir ve kavramının halklar ile değiştirilmeye çalışıldığı müstehcen film rezaletinin caddeleri doldurduğu kardeşin kardeşi vurduğu neye niçin düşman olduğu bilinmeden duvarlarda kahrolsun edebiyatının yapıldığı günümüzün Türkiyesinde ne kadar muhtacız onlara halbuki…Bari elimizde kalanların kıymetini gözetip, milli manevi değerlerimizin henüz tahrip edilmemiş olanlarına sahip çıkabilsek…
Atsız Hoca, mesela Fransa’da yasasaydı ve orada bir Fransız Milliyetçisi olarak ölseydi, heykeli Pantheon’a dikilir daha sağlığında Akademisine alınır ve ölümünde devlet, resmi cenaze töreni düzenlerdi. Atsız’ı ise Türk milleti sinesine basacak hatırası tarihe mefkuresi gelecek nesillere intikal edecektir. İşte Atsız Hoca’nın cenazesindeki üçüncü kuşak,genç kuşak, bana böylesine bir istikbal ümidi verdi.Kadıköy’den Karacaahmet’e daha bir dik daha bir güvenli yürüdüm.

Prof. Dr. Ayhan SONGAR

***

Türk milliyetçiliği yetmis yıllık ulu çınarını daha kaybetti. Acımız elbette büyük, üzüntümüz elbette derindir. Atsız Hoca, Ziya Gökalp’in tutusturduğu Türkçülük hareketini CHP’nin en baskılı devrinde bile büyük bir cesaretle devam ettiren üç beş yiğitten biriydi.Daha delikanlılık çağında başladığı Türkçülük ülküsünün hayata gözlerini yumuncaya kadar hiç taviz vermeden devam ettiren nadir karakter sahiplerinin de en önde gelen temsilcisiydi. Bugün elli yasin altındaki bütün Türk milliyetçileri Atsız Bey’in burcu burcu kokan eserleriyle beslenmişlerdir. Merhuma Ulu Tanri’dan rahmet ve bütün Türk milliyetçilerine de başsağlığı dilerim.

Doç. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU

***

Nihal Atsız’ın ani ölümü Türk milletini olduğu gibi,beni de üzüntülere boğdu.Kaybımız büyüktür.Hepimizin başı sağolsun.

Doç. Dr. Erol GÜNGÖR

***

Nihal Atsız Bey’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Esir Türkler davasına çok değerli hizmetleri geçmiş hayatini Türk milletinin layık olduğu şerefli mevkiye ulaşması ülküsüne adamış bu büyük insanın kaybı, Doğu Türkistanlıları derinden yaralamıştır.Hizmetleri unutulmayacaktır. Ardından gelen ve O’nun davasını sırtlanan nesiller bütün Dünya Türklüğünün esaretten kurtulduğu dün olduğu gibi kıtalara hükmettiği günleri görecektir.

İsa Yusuf ALPTEKİN

***

Atsız çok yönlü bir kişiydi.Ülkü adamıydı.Duygulu ve kuvvetli bir sairdir. Kuvvetli dil bilginiydi. Çok kuvvetli tarihçiydi. Ama hepsinden üstünde ülkü adamıydı. Gerçek ülkü adamı için baska hersey ülküsünün emrindedir. Atsız’ı da,muhakkak ki, övülmekten ziyade hayatından ve çektiklerinden ülkünün gelecekteki mücadelesi için örnek ve ibret olarak dersler alınması memnun eder. Tanrı bu milleti Atsız’ınki gibi bir hayat göstermesin.Zira o hayat ancak iki unsurun biraraya gelmesi ile mümkün olmuştu.Hiç bir şeyden yılmayan ayni zamanda devletine derin bir sadakatle bağlı ruh yapısında bir kişiyle Türklüğe düşman bir idare ve kayıtsız ve şuursuz bir umumi efkar biraraya gelmişti. Bu ikinci unsur olmayınca tam Atsız’ınki gibi bir hayat olmaz. Ama şunu Allah’tan dileyeyim: Allah bu millete Atsız gibi gönül vermiş ve Atsız gibi mücadeleden yılmayan daha nicelerini görmeyi nasibetsin. Sunu iyi bilelim ki,Türk milletinin kurtulması ve yaşaması bu son duamızın kabul edilmesine bağlıdır.

İsmet TÜMTÜRK

***

Ben 1944’te doğmuşum, 1944’te tabutluktaymış Atsız. Ve benim 1973 ilkbaharında cezaevine girdiğim günler. Atsız’ın cezaevinden ayrıldığı günlere rastlıyordu. Hapishaneler, nezarethaneler, sürgünlerle dolu şerefli bir ömür yani…En zalim diktatörlerin hükmettiği en zalim gardiyanların nezaretinde geçen bir ömür…Hayat değil bunaltan bir gözaltı…Ve bu gözaltına rağmen Türkçülük düşmanı düşmanı hükümetlere Türkçülük düşmanı bassavcılara rağmen Türklük için mücadele… Atsız demek iste bu demektir bence. Ve bence yetistirdiği Türk gençleri de böylesine idealist böylesine cesur ve savaşçı olacaktır. Ona bağlılık ağlamak değildir. Bir ok gibi,kursun gibi gitmektir gittiği yoldan.Ve o yolda ölmektir! Türklük çok büyük bir evladını kaybetti.Türklük sağ olsun.

Necdet SEVİNÇ

***

BOZKURTLAR AĞLIYOR

Yıl 1975 ay aralık gün cuma
Büyük Türkçü Nihal ATSIZ Bey de öldü…

Bozkurtlar ağlıyor
Tanrı dağı dumanli…Ötüken yayları yaşlı…

Bozkurtlar ağlıyor
Kürşatların gözleri kanlı…Almilalar, Ay Hanımlar karalar bağlıyor

Bozkurtlar ağlıyor
Türkçülüğün son kalesi de düştü…Düşman kıvançlı…

Bozkurtlar ağlıyor
Sarsın yeryüzü, öpsün gökyüzü, Atsız’dan kalan bunca öksüzü…

Bozkurtlar ağlıyor
Üzgün kucaklar Oğuzata, Bilgehan, Alpaslan…

Bozkurtlar ağlıyor
Ey Gök Tanrı,Gökçe tanrı!
N’olurdu Atsız Bey’i Bozkurtlara bağışlasan, almasan!

Bozkurtlar ağlıyor
Atsız Bey Atsız Bey!
Üstte gök çökmedikçe,altta yer delinmedikçe
Öldüğün yolda, eserlerini bir Meşale edeceğiz,
Türk doğduk,Türk öleceğiz…

Bozkurtlar ağlıyor
Yaşayacak Bozkurtlarda yaşayacak TÜRK soyu…
Tanrı’nın rahmeti üstüne olsun…Sen rahat uyu!.

A.Rahim BALCIOĞLU


göktürkçe kitap

Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi
adlı kitabımız çıktı!

Dersleriniz için öğretici bir kaynak ve Göktürkçeyi kolaylıkla öğrenmenizi sağlayacak yararlı bir el kitabı olarak hazırlanan kitabımız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve kitabı satın alabileceğiniz bağlantıları görmek için buraya tıklayın!

Yazı Ayrıntıları