Atsız’ın Kabrini Ziyaret
(Erk Yurtsever)

Bu mukaddes yerde uluğ türbede,
El pençe dîvâna durmaya geldik.
Derdimize dermân olsun dedik de,
Kutlu kabrine yüz sürmeye geldik.

Yaşadın ve öldün Türk Soyu için
Türklüğe hak mıydı ölümün niçin?
Türkçüler burada her şeyden geçin,
Bu gül sinden Türklük dermeye geldik.

Kurultayda toyda şölende misin?
Dede Korkut birle Orkun’da mısın?
Onbaşı Sançar’la gülmede misin?
Biz de o Uçmak’a varmaya geldik.

Ötüken yışında at mı binersin?
Bilge Tonyukuk’la taş mı yonarsın?
Hangi Türk ilinde nerde konarsın?
Geçerken bir selâm vermeye geldik.

Rûhlar fışkıracak handeyse yerden.
Söyle bir şey bize ses ver de birden,
Işpara Alp’lardan Köl Tigin’lerden,
Kürşat’lardan haber sormaya geldik.

Gönüller bunlanır hayâle dalsa,
Felek Tamu’ları bizlere salsa,
Yeşeren kabrinde bir an da olsa,
Tanrı Dağları’nı görmeye geldik.

Erk YURTSEVER
3 Mayıs 1976


göktürkçe kitap

Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi
adlı kitabımız çıktı!

Dersleriniz için öğretici bir kaynak ve Göktürkçeyi kolaylıkla öğrenmenizi sağlayacak yararlı bir el kitabı olarak hazırlanan kitabımız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve kitabı satın alabileceğiniz bağlantıları görmek için buraya tıklayın!

Yazı Ayrıntıları