Arif Türkdoğan’a
(ATSIZ’dan Mektuplar)

-3-

Arif Türkdoğan Bey,

Mektubunuzu aldım. Sizin nereden talebem olduğunuzu hatırlayamadım. Eski harfleri güzel yazdığınıza ve sağlam bir Türkçeye malik olduğunuza nazaran mümkün olduğu kadar eski bir talebem olacağınızı düşündüm. Yeni talebelerimiz maalesef doğru Türkçe yazamıyorlar. Benim en eski talebelerim Malatya ve Edirne’den olduklarına göre siz de bunlardan birisinizdir.

Benim yazılarımı hiçbir yerde göremiyorsanız bu yalnız vakit darlığı yüzündendir. Maltepe’de oturuyorum. Arnavutköy’deki Boğaziçi Lisesi’nde öğretmenlik ediyorum. 2 saatte de dönüyorum. Günde 4,5 saatim yollarda geçiyor. Evimiz asri ve konforlu olmadığı için ayrıca evde de yoruluyorum. Bu şartlarda yazı yazmağa vakit bulamıyorum. ……’a cevap vereceğim. Cevabım matbaada, dizilmektedir. Bu çocuk o münasebetsiz yazısıyla Türkçülük düşmanlarının eline silah vermiş oldu. Ankara’da solcular tarafından çıkarılan ‘Yurt ve Dünya’ dergisi 22-23 üncü sayısında ….’nın bu yazısını ele alarak Türkçülüğe hücum etmektedir.

Tanrıdağı’nın çıkarmak için bir buçuk ay önce resmi müracaat yaptım. Daha cevap vermediler. Polis tahkikat yapacak. İş polis tahkikatına kalınca sonu pek güç gelir.

Benim ‘Nazım Hikmetof Yoldaş’ adlı broşürün mevcudu kalmadığı için bulmanıza imkan yoktur. Rıza Nur Beğin ‘Hürriyet ve İtilafın İç Yüzü’ adlı kitabını ben bulup size yollarım. Yanız sizin bana bunu hatırlatmanız lazımdır.

Gazi’nin nutkunda Rıza Nur’dan bahseden kısım hakkında ancak Rıza Nur’un henüz çıkmamış olan hatıratından malumat alabilirsiniz. Fakat bu hatırat Avrupa’dadır ve nerde olduğunu da maalesef kimse bilmiyor. Herhalde günün birinde bu hatırat çıkacaktır. Beklemek lazım.

Selamlar eder, sağlıklar dilerim.

15 Kanunusani 1943

————————–

Nereden ve hangi yıldan, hangi sınıftan talebem olduğunuzu bildirirseniz memnun olurum.


göktürkçe kitap

Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi
adlı kitabımız çıktı!

Dersleriniz için öğretici bir kaynak ve Göktürkçeyi kolaylıkla öğrenmenizi sağlayacak yararlı bir el kitabı olarak hazırlanan kitabımız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve kitabı satın alabileceğiniz bağlantıları görmek için buraya tıklayın!

Yazı Ayrıntıları