Türkçülük Üzerine Makaleler

Aşağıda, Türkçülüğün gelişmesine katkı sağlamış olan değerli Türk büyükleri olan Yusuf Akçura, Ziya Gökalp ve Nejdet Sançar’a ait makaleler bulunmaktadır. Nihal ATSIZ’ın düşünce yapısını etkileyen Yusuf Akçura‘nın ve Ziya Gökalp‘in yazıları, Türkçülerin başucu kitapları olan “Türkçülüğün Esasları” ve “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı kitaplardan alınmıştır. Nihal Atsız’ın kardeşi olan Nejdet Sançar‘a ait yazılar ise, Sançar’ın “Türkçülük Üzerine Makaleler” adlı kitabından alınmıştır. Umarız Türkçülüğü daha iyi öğrenmeye çalışan tüm soydaşlarımız yazılardan yararlanır ve çevresindekilere okuturlar.

Ziya GÖKALP’in Makaleleri


Türkçülüğün Tarihi
Türkçülük Nedir?
Türkçülük ve Turancılık
Milli Kültür ve Medeniyet
Halka Doğru
Batıya Doğru
Tarihi Maddecilik ve Sosyal İdealizm
Milli Vicdanı Güçlendirmek
Milli Dayanışmayı Güçlendirmek
Hars ve Tezhip
Yazı Dili ve Konuşma Dili
Halk Diline Girmiş Arapça ve Farsça Kelimeler
Türkçüler ve Kelime Bilginleri
Kipler, Edatlar, Tamlamalar
Yeni Türkçenin Millileştirilmesi ve İşlenmesi
Dilde Türkçülüğün İlkeleri
Türklerde Estetik Zevk
Milli Şiir Ölçüsü
Edebiyatımızın Millileştirilmesi ve İşlenmesi
Milli Müzik
Diğer Sanatlarımız
Milli Zevk ve İşlenmiş Zevk
Türklerde Ahlak
Vatani Ahlak
Meslek Ahlakı
Aile Ahlakı
Cinsel Ahlak
Gelecekte Aile Ahlakı Nasıl Olmalı?
Medeni Ahlak – Kişisel Ahlak
Milletler Arası Ahlak
Hukukta Türkçülük
Dinde Türkçülük
Ekonomide Türkçülük
Politikada Türkçülük
Felsefede Türkçülük

———————————————————————

Nejdet SANÇAR’ın Makaleleri

Milli Ülküler ve Ülkü Dışı Meseleler
Türk Soyunun Gizli Gücü
İnsan ve Sistem
Türklük ve Bozkurt
Devlet Adamı ve Gaflet
Türklüğün Düşmanları
Azgınlaşan Türkçülük Düşmanları
Türk Milletinin Tarifi
Bütün Türkler Bir Ordu
Gökalp ve Turancılık
Atatürkçülük Meselesi – 1
Atatürkçülük Edebiyatı – 2
Vatan Bekçiliği Yapan Genç Türkçülere
Milliyetçi Hareket ve Karşısındakiler
Türkçü Gençlere
Genç Türkçülere Mektuplar – 1
Genç Türkçülere Mektuplar – 2
Genç Türkçülere Mektuplar – 3
Genç Türkçülere Mektuplar – 4

———————————————————————

Yusuf AKÇURA’nın Makaleleri

Türkçülüğün İki Kolu
Türklerin İktisadi Uyanışı
Türklerin Ulusal Uyanışı
Osmanlı Devletinin Dağılmasında Başlıca Amiller

———————————————————————

Ayrıca “bu bağlantıya” dokunarak büyük kurtarıcı, Ulu Önder M. Kemal ATATÜRK‘ün Türkçü sözlerini okuyabilirsiniz.


göktürkçe kitap

Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi
adlı kitabımız çıktı!

Dersleriniz için öğretici bir kaynak ve Göktürkçeyi kolaylıkla öğrenmenizi sağlayacak yararlı bir el kitabı olarak hazırlanan kitabımız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve kitabı satın alabileceğiniz bağlantıları görmek için buraya tıklayın!

Yazı Ayrıntıları