Nihal ATSIZ
(Ş.İmre von TAHNT)

Tarihi Turanlı-Hun-Türk-Macar milletinin ebediyen yaşayacak kardeşi…

Vatansız bir Macar mültecisi olarak, devlet başkanının da imzalamış olduğu hükümet kararnamesi gereğince Türkiye’ye geldiğimde; N. ATSIZ kardeşime haber vermeden ve şahsen tanışmak maksadı ile kendisini ziyarete gittim. Hun-Türk-Macar kardeşliği hakkında muhtelif gazete ve mecmualarda çıkan makale­lerimi okumuş olması dolayısıyla beni öz kardeşi gibi açık kollarla kabul etti.

N. ATSIZ’ın yanında kendimi yalnız kardeş Türkiye’de değil; aynı zamanda kendi vatanımda ve ılık kanım kadar öz bir kardeş nezdinde imişim gibi hisset­tim. Gecenin geç saatlerine kadar karşılıklı görüştük. Ve bu vesile ile kendisinin eski çağlar tarihindeki derin bilgisine hayran oldum, ki bunu asla unutmayacağım.

Daha sonraları ise merhum eşim ile birlikte muhtelif vesilelerle ziyaretine gitmiştik. Lise öğretmeni olan merhum eşim çok çekingen yaratılışta olmasına rağmen, N. ATSIZ’ın yanında benim gibi o da kendisini öz bir kardeşin evinde hissetti. Gecenin geç saatlerinde vedalaşırken bahçeye çıkıp Macar Milli renkle­ri olan kırmızı-beyaz-yeşil renklerden bir çiçek demeti hazırlamış, kardeş Macar ANNESİNE gözleri yaşararak hediye etmek suretiyle de, Turanlı Ruh Kültürü’nü ortaya koymuştu!

Teklifim üzerine 1910 yılında kurulan ve halen Arjantin’de. Buenos Ai­res’de bulunan Turan Akademisi’nde ebedi üyelik beratını aldı.

N. ATSIZ, büyük bilgin ve tarihçi olarak takdir zımmında ne aldı? Nobel mükafatı mı? Şeref doktora payesi mi? Veya fahri üniversite profesörlüğü mü veya bununla ilgili ödemeler mi?

Hayır!… Kendisine hapishanenin loş hücresi layık görüldü!. N.ATSIZ, temayüz eden derin vukufu ile tarihi hakikati yazma cesaretini gösterdiğinden hapse atıldı. Hapsedilmesi sebebiyle Turan Akademisi, affı için müracaatta bu­lundu. Nihayet, geç de olsa affedildi; ancak artık ruhen ve bedenen çökmüştü. Bunun neticesinde kalp sektesinden öldü.

Bir tek tarihi Hun-Türk-Macar kardeşi kalsa da. N.Atsız’ın Turanlı ince Ruh Kültürü, öğretimi ve tarihle ilgili ilmi çalışmaları, çağdaş Turanlı Hun-Trük-Macar Tarihinin sahnesinde ebediyen yaşayacaktır.

Prof. Ş.İmre von TAHNT
Macar Kraliyet Askeri Akademisi
Sabık Ord Profesörü


göktürkçe kitap

Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi
adlı kitabımız çıktı!

Dersleriniz için öğretici bir kaynak ve Göktürkçeyi kolaylıkla öğrenmenizi sağlayacak yararlı bir el kitabı olarak hazırlanan kitabımız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve kitabı satın alabileceğiniz bağlantıları görmek için buraya tıklayın!

Yazı Ayrıntıları