Her Devrin Menkûbu: “ATSIZ”

her devrin menkubu atsızHüseyin Nihal Atsız, bölgecilik, komünizm ve mezhepçilik gibi Türk Devleti’nin varlığına yönelmiş zararlı hareketlere karşı verdiği mücadele ile haklı bir şöhrete ve ölümsüz bir isme sahip olmuştur. Kızılelma ve Turan Mefkûreleri’nin, genç gönüllerde tutuşmasını sağlayan Atsız, etrafında Türk Milliyetçisi bir halka oluşturmuş, Cumhuriyet döneminin bütün nesilleri üzerinde çok derin tesirler bırakmıştır.

Çıkardığı dergilerle olsun, Türkçü neşriyatlarla olsun, bir toplum şuurunun doğmasını sağlayan Atsız, bir taraftan yerli komünistlerin artan faaliyetlerini sergileyerek, devletin mesul kişilerini uyarmaya çalışırken, diğer taraftan da bu faaliyetlerin artmasını önlemeye büyük gayret sarf etmiştir.

Türkçü bir kadro Atsız’ın bu çalışmalarının sonucu olarak doğmuştur. Türklük şuuruyla dolu, Türk Milleti’nin değerlerine bağlı bu Türkçü kadro; memleketin her tarafını sarmış, gün geçtikçe kendine daha çok taraftar toplamıştır.

Türkçü bir edebiyatın doğmasına; şiir, roman, hikâye ve makaleleriyle katkıda bulunan Atsız,1930 yılından itibaren, milli konulu eserlerin çoğalmasında büyük bir tesire sahiptir. Milliyetçi şair ve yazarlarında en büyük ilham kaynağı olmuştur.

Atsız‘ın Türk düşünce hayatına yaptığı en büyük tesir ise, bütün meselelere Türkçü bir gözle nasıl bakılabileceği metodunu vermiş olmasıdır. Bulanık zihinlerin yoğunlaştığı, kültürlerin yozlaştığı, kozmopolit dünyadan değil, tarihin derinliklerinden süzülerek gelen Türkçü bir gözle, meseleleri değerlendirmeyi başarmıştır. Türk Tarihi’nin karanlık ve yanlış bilinen noktalarını Türkçü bir metodla aydınlatan büyük Türkçü, Türk düşmanlarının, Türk nesillerini tarihinden soğutma yolundaki oyunlarını da bozmuştur.

Türkçülük fikrinin yaygınlaşabilmesi için yapılan teşkilâtlanma çalışmalarında da Atsız’ın rolü büyüktür. O, Türkçülük fikrinin aksiyona geçiş döneminde önemli görevler ifa etmiştir. Birçok siyasi eleman da, yetişme dönemlerinde, büyük ölçüde, Atsız’ın eserleri ve fikirleri ile beslenmiştir.

Atsız; büyük ülküsü için, asla taviz vermeden sürdürdüğü büyük mücadele ile gerek sağlığında, gerekse ölümünden sonra, örnek alınacak bir ülkücü tipi çizmiştir. Düşmanına bile “O’nu bir kaşık suda boğarım, fakat davasından kirpik ucu kadar taviz vermediği için de takdir ederim.’‘ dedirtecek kadar abidevi bir hayat yaşamıştır.

İşte bu kişilik ve karakteri ile Milliyetçileri bunaldığı dar günlerde aydınlığa kavuşturan bir Bozkurt, bir öncü olmuştur.

Türk Gençliği’nin milli bir yola girmesinde büyük emekler veren Atsız Ata’nın ülkü dağıtan ateşinden yalnız gününün nesilleri değil, geleceğin bütün nesilleri etkilenmiştir, etkilenecektir. Çünkü ülküsü daima ufukların ötesine taşan bir Türkçü’nün tesiri de, gününü aşarak sonsuza doğru uzanır.

Sahte kahramanların gerçek kahramanların yerini aldığı bir dönemde, kimsenin yerini inkâr edemeyeceği büyüklükte bir kahramanlıkla Türkçülerin gönlünde ve zihninde taht kurmuştur Atsız Ata.

Arınmış bir gönül ve inanmış bir yürekle yaptığı Türkçü mücadele ile Türklüğün tarihi kadrosu içinde lâyık olduğu yeri alan ülkü devi Hüseyin Nihal ATSIZ‘ ın fikirleri, Genç Türkçüler’in arınmış gönül ve inanmış bir yürekle yaptığı mücadele ile sonsuza kadar devam edecektir.

Yolun yolumuz, yükün yükümüz, ak alnın ve dik başın kimliğimizdir Atsız Atam…


göktürkçe kitap

Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi
adlı kitabımız çıktı!

Dersleriniz için öğretici bir kaynak ve Göktürkçeyi kolaylıkla öğrenmenizi sağlayacak yararlı bir el kitabı olarak hazırlanan kitabımız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve kitabı satın alabileceğiniz bağlantıları görmek için buraya tıklayın!

Yazı Ayrıntıları