Atsız’ın Özellikleri
(İsmail Hakkı Yılanlıoğlu)

– Hayatımda, talebelerine TÜRKÇÜLÜK ülküsünü aşılayan iki öğretmen tanıdım. ATSIZ ve Nejdet SANÇAR. Kim Atsız’ın rahle-i tedrisinden geçmiş ise Türkçülük ordusunun saflarına katılmıştır.

– Milletin maddi ve manevi değerlerine sahipti. Bu değerlere zarar verenlerin karşısında ilk önce o çıkardı.

– Milli hassasiyete sahipti. Yalnız tenkit etmez, millete yararlı olan yolları gösterirdi. Mesela benim 1962 yılında çıkardığım (ORKUN) Dergisi’nin birinci sayısında: ‘Türk Milleti’ne Çağrı’ başlığı altında neşredilen yazısında, milli kalkınma programımızı ‘9 Madde’ halinde şöyle özetliyordu:

– 1. Türkçüyüz, 2. Yasacıyız, 3. Arınmış Türkçeciyiz, 4.Toplumcuyuz, 5.Milli gelenekçiyiz, 6.Demokrasiye taraftarız, 7.Ahlakçıyız, 8.Bilimciyiz, 9. Teknikçiyiz.

– Taviz vermez bir ülkücü idi.

– Millet yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan cesur ve kahraman bir mürşid;

– Evlad-ü iyali düşünmeyen bir TÜRKLÜK divanesi;

– Kalemini keskin kılıç gibi kullanabilen ve hücum ettiği şahısları yere serebilen başarılı bir baş muharrir;

– Tarihi gerçekleri olduğu gibi yazabilen bir tarihçi;

– Yazdığı romanlarla gençlere milli ruhu aşılayan etkili bir roman ustası;

– Başarılı bir şair;

– Mizahi hicivde değişik bir üsluba sahip nesir ustası;

– Vicdanı hür bir mütefekkir; Meşverete ehemmiyet veren, mühim meselelerde dostlarıyla meşveret eden mütevazi bir insan;

– Misafirperver şakacı, munis, yazılarının aksine gayet yumuşak, güler yüzlü bir dost;

– Milletle ilgili her meseleye ilgi gösteren; millet benim, vatan benim zihniyetini benimseyen; milliyetperver, vatansever müstesna bir insan!

İsmail Hakkı YILANLIOĞLU

Kaynak: Türkçülerin Kaleminden Atsız, Haz: Refet Körüklü, Cengiz Yavan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2000


göktürkçe kitap

Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi
adlı kitabımız çıktı!

Dersleriniz için öğretici bir kaynak ve Göktürkçeyi kolaylıkla öğrenmenizi sağlayacak yararlı bir el kitabı olarak hazırlanan kitabımız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve kitabı satın alabileceğiniz bağlantıları görmek için buraya tıklayın!

Yazı Ayrıntıları