Adile Ayda’ya
(ATSIZ’dan Mektuplar)

-1-

Muhterem Âdile Ayda Hanım,

Çok teveccühkâr mektubunuzu büyük bir haz ve mahcubiyetle okudum.

Herhangi bir Türk hanımı olsaydınız, mektubunuz sadece mültefit bir mektup olarak kalacaktı. Eakat sizi Cumhuriyet’teki yazılarınızla tanıyıp, tasavvufa, ümmetçiliğe ve taklitçi batıseverliğe düşmüş aydın Türk kadınları ile mükayese ettikten ve bizzat tanımak şerefine eriştikten sonra, teveccühünüzün değeri ve manası başkalaştı. Yazınız, aynı zamanda, şimdiye kadar görmediğim bir mükâfat olmuştur. Bu sebeple size derin minnet ve şükranlarama takdim ediyorum.

En derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim.

19 Mayıs 1964


göktürkçe kitap

Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi
adlı kitabımız çıktı!

Dersleriniz için öğretici bir kaynak ve Göktürkçeyi kolaylıkla öğrenmenizi sağlayacak yararlı bir el kitabı olarak hazırlanan kitabımız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve kitabı satın alabileceğiniz bağlantıları görmek için buraya tıklayın!

Yazı Ayrıntıları